بر اساس طرح پیشنهادي وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان، آنعده ازمحصلین برحال بورسیه هاي به مصرف دولت افغانستان که مصروف تحصیل در پوهنتون هاي جمهوري هند میباشند و توانمندي ادامه تحصیل را در پوهنتون هاي مربوطه شان را ندارند (مشروط به اینکه تا فی الحال منفک/اخراج نه گردیده باشند)، میتوانند با ارایه ورقه درخواستی از طریق اداره کالج/پوهنتون مربوطه شان، از بورسیه و ادامه تحصیل در هند صرف نظر نموده (البته قبل از آغاز داخله ها براي سال جدید و شروع دروس) و تقاضاي برگشت و ادامه معیاد باقیمانده تحصیل شان را در افغانستان نمایند. البته آخرین مهلت براي ارایه و تسلیم درخواستی هایشان تاریخ 15 جون 2018 میباشد.  بعد از تاریخ متذکره هیچ درخواست مورد قبول نمیباشد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn