بر اساس طرح پیشنهادي وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان، آنعده ازمحصلین برحال بورسیه هاي به مصرف دولت افغانستان که مصروف تحصیل در پوهنتون هاي جمهوري هند میباشند و توانمندي ادامه تحصیل را در پوهنتون هاي مربوطه شان را ندارند (مشروط به اینکه تا فی الحال منفک/اخراج نه گردیده باشند)، میتوانند با ارایه ورقه درخواستی از طریق اداره کالج/پوهنتون مربوطه شان، از بورسیه و ادامه تحصیل در هند صرف نظر نموده (البته قبل از آغاز داخله ها براي سال جدید و شروع دروس) و تقاضاي برگشت و ادامه معیاد باقیمانده تحصیل شان را در افغانستان نمایند. البته آخرین مهلت براي ارایه و تسلیم درخواستی هایشان تاریخ 15 جون 2018 میباشد.  بعد از تاریخ متذکره هیچ درخواست مورد قبول نمیباشد.

از آنجا که تعدادی از پوهنتون های خصوصی و یا نیمه خصوصی در جمهوری هند، کیفیت درسی، معیارات و سهولت های کافی را نداشته و یا اینکه ثبت وزارت توسعه منابع بشری هند نمی­باشد و یا در رده بندی اداره وزارت تحصیلات عالی هند، دارای رتبه پایین هستند، متقاضیان تحصیل در این پوهنتون ها در نهایت به هدف نهایی خود یعنی اخذ دانش و مدرک تحصیلی معتبر و ارزشمند نخواهند رسید.

از این رو به اطلاع  آن عده از جوانان افغانستان که علاقمند تحصیلات عالی در هند هستند، رسانیده می­شود که در مورد انتخاب پوهنتون و اخذ داخله با دفتر آتشه تحصیلی و مسئول تصدیق اسناد تحصیلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان جهت دریافت مشورت در تماس شوند.

قابل یادآوری است که، اسناد مراکز تحصیلی غیر رسمی مورد تایید سفارت نیز قرار نمی گیرد.

طوریکه دیده می­شود یک تعداد از مراکز تعلیمی/تحصیلی در جمهوری هند، اسناد تحصیلی آنلاین  اعطا  می­کنند. این درحالی است که با در نظر داشت لوایح و معیار های اداره (University Grants Commission) جمهوری هند، اسناد تحصیلی آنلاین از  جانب آن اداره قابل اعتبار و ارزش نمی­باشد.

 بنابراین، به عموم محصلین و جوانان افغان رسانیده می­شود تا در مورد مطلع باشند.

سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی جدید به اطلاع همگان مي رساند كه آدرس وبسايت اين سفارت از  http://www.afghanembassy.in  به http://newdelhi.mfa.af  تغییر کرده است.

در آدرس جديد وبسايت سفارت جمهوري اسلامي افغانستان، افزون بر بازتاب فعاليت هاي اين نمايندگي سياسي، معلومات لازم در مورد جمهوري اسلامي افغانستان و رهنمايي هاي مفيد در بخش خدمات این سفارت براي مراجعين در نظر گرفته شده است.

قابل ياد آوري است كه وبسایت قبلی سفارت كبراي جمهوري اسلامي افغانستان مقيم دهلي جديد، تنها به زبان انگلیسی بود، اما در آدرس جدید، افزون بر نسخه انگلیسی، نسخه هاي دری و پشتو آن نيز قابل دست يابي است.

بدین وسیله به اطلاع عموم جوانان افغان که علاقه­مند تحصیل در هندوستان می­باشند ویا محصلین افغان که در حال حاضر در این کشور مصروف تحصیل هستند، رسانیده می­شود که با توجه به قوانین تحصیلی وزارت توسعه منابع بشری HRDM کشور هندوستان، هیچ پوهنتون خارجی اجازه ایجاد شاخه خود را در ایالات هندی نداشته و حق فعالیت در هندوستان را ندارد.

 باتأسف، تعدادی از جوانان افغان در پوهنتون (Stradford University)   وی بعضی پوهنتون های دیگر خارجی در هند ثبت نام کرده اند مدار اعتبار نیست و اسناد فراغت شان از جانب اداره (University Grants Commission) و وزارت انکشاف منابع بشری جمهوری هند تایید نمی­گردد.

 بنابراین، از عموم جوانان و محصلین افغان تقاضا می­شود تا از  ثبت نام در پوهنتون های که با  اداره (University Grants Commission) راجستر نه باشد، امتناع ورزیده  و از ضیاع وقت و منابع مالی خود جلوگیری نمایند

سفارت ج.ا.ا  مقیم دهلی­نو از تمامی جوانان  افغان که علاقه مند تحصیل در هندوستان می­باشند، تقاضا می نماید تا قبل از اخذ داخله با هر پوهنتونی با این نمایندگی تماس گرفته در زمینه معلومات کسب کنند.