دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در جمهوری هند به تاریخ 20 فبروری سال روان میلادی در دیالوگ کالج سنت ستیفن-دهلی نو سخنرانی نمود.

سخنرانی دکتور ابدالی ضمن اینکه متمرکز بر "قدرت ها و حکومتداری در جهان" بود، در مورد روابط دوجانبه میان هند و افغانستان نیز صحبت نمود.

با اشاره به حالات کنونی در جهان  و چالش ها و فرصت ها، سفیر افغانستان در مورد رول افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا - به حیث شرکای ستراتیژیک – در راستای جستجوی راه حل ها، به خصوص مبارزه علیه تروریزم در منطقه و جهان صحبت نمود. دکتور ابدالی ستراتیژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی را در راستای مبارزه علیه تروریزم و حمایت کننده گان مالی شان جامع شمرد و اضافه نمود: "اکنون، افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا با هم روی تطبیق ستراتیژی نامبرده و ایجاد اجماع منطقوی کار مینمایند تا صلح و ثبات در منطقه و جهان برقرار گردد."

سفیر افغانستان همچنان در مورد جوانب مختلف انتقال قدرت اقتصادی از غرب به شرق صحبت نموده و از نقش چند جانبه هند و پالیسی مربوطه آن ستایش به عمل آورد. دکتور ابدالی بر همکاری کشور های منطقه در انتقال قدرت اقتصادی تاکید ورزید.

دیالوگ کالج سنت ستیفن که به روز های 19 و 20 فبروری سال روان در دهلی نو برگزار گردیده بود در مورد به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظریات بود جایکه حاضرین فرصت یافتند تا بحث و گفتگوهای تعدادی از شخصیت های مشهور دیگر همچو ورون گاندهی-عضو پارلمان، سوشمیتا دیف-عضو پارلمان و رئیس (India Mahila Congress)، انور حلیم-دیپلومات، مانی شنکر- دیپلومات اسبق هند، کاظم رضوی- بنیان گذار دیالوگ مذکور، آمنه میرزا-نویسنده، بریج بهاوا-کارشناس و نویسنده در (Business World) را نیز شاهد باشند.

 

 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ ۱۹ دلو سال روان هجری شمسی  با ۱۰ تن از محصلین آمادگی برای کمیسیون خدمات عامه اکادمی OASIS در مقر سفارت افغانستان ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات ارایه معلومات در مورد روابط دوجانبه میان افغانستان و هند و برنامه های تبادل فرهنگی هردو کشور بود.

در آغاز، سفیر افغانستان به محصلین جوان در مورد اهداف اصلی ماموریت های خارجی هر کشور و اینکه چگونه باید به اهداف خویش نایل آیند، معلومات داد و اظهار داشت: " سفارت ها و ماموریت های خارجی هر کشور به منظور مستحکم کردن هر چه بیشتر روابط با کشور میزبان میباشد."

دکتور ابدالی همچنان در مورد پیشرفت های اخیر افغانستان در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، معادن و تحصیلات معلومات ارایه نمود.

با اشاره به روابط دو جانبه میان هند و افغانستان، دکتور ابدالی گفت: " روابط ما استوار بر اهداف مشترک بوده که اساس آنرا دیرینه تاریخی و فرهنگی تشکیل میدهد."

در جریان این ملاقات، دکتور ابدالی به سوالات محصلین جوان در ارتباط به تسهیلات آموزشی، جوانان، سیاست و اقتصاد  در افغانستان پاسخ ارایه نمود.

قابل یاد اوریست که اکادمی Oasis IAS به منظور آماده سازی جوانان هندی برای امتحان خدمات ملکی ایجاد گردیده و برنامه های عالی را که تمام مراحل خدمات ملکی را در بر میگیرد، به شاگردان خویش ارایه میدارد.

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ ۴ دلو سال روان با گنچیگ گنبولد، سفیر منگولیا در هند، در دفتر کاری خویش ملاقات به عمل آورد.

ضمن بحث و گفتگو در مورد روابط دوجانبه میان افغانستان و منگولیا، هدف از این ملاقات جلب همکاری سفارت افغانستان در دهلی نو، در معرفی نماینده حکومت افغانستان برای بورد رؤسای اطاق بین‌المللی فکر (International Think Tank) برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه (Landlocked Developing Countries) بود.

در نخست هردو طرف در مورد روابط دوجانبه میان افغانستان و منگولیا بحث و گفتگو نمودند. دکتور ابدالی با اشاره به روابط تاریخی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور اظهار نمود که یکی از مشترکات این است که هردو کشور محاط به خشکه هستند.

طی این دیدار سفیر منگولیا به سفیر افغانستان در مورد فعالیت‌های اطاق بین‌المللی فکر (International Think Tank) برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه معلومات ارایه نمود. این بنیاد در کنفرانس کشورهای رو به پیشرفت و ترانزیت و بنیادهای بین‌المللی انکشافی و مالی که در مورد همکاری‌های ترانسپورت ترانزیت در سال ۲۰۰۳ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گردیده بود، بنیان نهاده شد.

هدف اطاق بین المللی فکر برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه ایجاد همکاری، فهم و درک و ارتباطات بیشتر است.

در جریان این دیدار، سفیر منگولیا از سفیر افغانستان خواست تا در معرفی نماینده حکومت افغانستان برای این بنیاد همکاری نماید.

دکتور ابدالی در شریک سازی پیام آنها با حکومت افغانستان و همکاری در معرفی نماینده افغانستان برای این بنیاد اطمینان داد.

قابل یاد آوریست که حامد تهذیب، سکرتر اول سفارت افغانستان نیز در این ملاقات حضور داشت.

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ ۲ دلو سال روان با مسئولین بنیاد "زنان برای زنان افغان" ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات ارائه معلومات در مورد بنیاد نامبرده و همچنان تقاضای کمک از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو برای ایجاد روابط با زنان مهاجر افغان در هند بود.

در آغاز منیژه نادری، رییس بنیاد "زنان برای زنان افغان" به سفیر افغانستان در مورد اهداف و کارکردهای این بنیاد معلومات ارائه نمود. این بنیاد در پهلوی دفاع از حقوق زنان محروم در افغانستان و شهر نیویارک، به زنان افغان در مورد حقوق‌شان معلومات داده و به هدف از بین بردن خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند.

در جریان این نشست نمایندگان بنیاد "زنان برای زنان افغان" از سفارت افغانستان خواستند تا در بخش ایجاد روابط با زنان مهاجر افغان در هند با ایشان کمک و یاری صورت گیرد تا بتوانند یک سروی را جهت جمع آوری معلومات در مورد نیازهای اولیه این زنان به سر برسانند.

سفیر افغانستان با ابراز خوش‌آمدید به نمایندگان بنیاد "زنان برای زنان افغان"، از فعالیت‌های این بنیاد که باعث ایجاد تغییر مثبت در زندگی زنان گردیده است ستایش نمود و اظهار داشت: "ما همیشه از چنین فعالیت‌ها و اهدافی که در نتیجه آن تغییر خوبی در زندگی زنان افغان در داخل و خارج افغانستان به میان آمده است، حمایت کردیم و مینماییم."

دکتور ابدالی از همکاری سفارت افغانستان با بنیاد نامبرده اطمینان داده و از نمایندگان این بنیاد خواست تا پیشنهادات و خواسته‌های شان را به گونه رسمی با سفارت افغانستان در میان بگذارند.

قابل یادآوری است که بنیاد "زنان برای زنان افغان" در سال ۲۰۰۱ در شهر نیویارک ایالات متحده بنیان گذاشته شده و هدف آن ایجاد فضایی است که در آن زنان بتوانند از صلح و مساوات لذت برده و بتوانند با مردان یکجا مصدر خدمت به جامعه و مردم خویش گردند.

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به دعوت محبوبه مفتی سعید، وزیر ارشد جامو و کشمیر در فستیوال گلمارگ که از تاریخ ۲۲ الی ۲۴ جدی سال روان در گلمارگ کشمیر برگزار گردیده بود، اشتراک نمود.

هدف از برگزاری این فستیوال سه روزه ترویج سیاحت و همچنین جلب سیاحان بیشتر به کشمیر بود. در جریان این فستیوال فعالیت های تفریحی همانند سایکل سواری برفی، بازی با تیوپ در برف و فعالیت‌های مشابه به راه انداخته شده بود و هم‌زمان غذای محلی کشمیر نیز مهیا گردیده بود.

در جریان این فستیوال دکتور ابدالی خطاب به شماری از سیاحان در مورد روابط تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و کشمیر صحبت نموده و اظهار داشت: "موجودیت جمعیت زیادی از افغان‌ها در کشمیر نمایندگی از روابط کهن تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و کشمیر میکند و به همین دلیل، روابط میان مردم دو کشور در شرایط کنونی باعث استحکام بیشتر روابط ستراتیژیک میان هند و افغانستان میگردد."

تصدق مفتی، وزیر سیاحت کشمیر، پروفیسور امیتاب ماتو، مشاور وزیر کشمیر، محمد عباس وانی، عضو پارلمان، امیتاب کانت، رییس اداره قانون ملی برای تغییر هند، نویسنده مشهور و عضو پارلمان انگلستان لرد میگناد دیسای، امتیاز علی - فلم ساز، رکشاندا جلیل - نویسنده و تعداد زیادی از شخصیت‌های دیگر نیز در این فستیوال شرکت نموده بودند.

دکتور ابدالی در این سفر خویش به کشمیر با تصق مفتی، وزیر سیاحت کشمیر ملاقات به عمل آورد. در جریان این ملاقات دو طرف در مورد روابط عمیق و تاریخی میان هند و افغانستان صحبت نموده و در مورد مشابهت‌های فرهنگی میان دو کشور تبادل نظر نمودند.