دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ 12 اگست سال روان میلادی در کنفرانس Harvard Model United Nations India که در شهر حیدرآباد جمهوری هند برگزار گردیده بود، سخنرانی نمود.

هدف از این کنفرانس تجهیز نمودن رهبران آینده با مهارت های پیشرفته برای آینده بهتر بود که از سوی شورای روابط بین المللی هاروارد و World View Education برگزار گردیده بود. در این کنفرانس بیشتر از 1500 شاگرد از سرتاسر جهان، به شمول افغانستان اشتراک ورزیده بودند.

دکتور ابدالی در جریان سخنرانی خویش که بر نقش جوانان در تعریف آینده سیاسی جهان متمرکز بود، گفت: "من خوشحالم که امروز این گروه از رهبران جوان به شمول جوانان افغان چالش های جهان را تحت بحث گرفته اند. واقعا، این رهبران جوان که مسولین جهان فردای مان خواهند بود، باید تشویق گردند."

سفیر افغان خطاب به اشتراک کننده گان این کنفرانس گفت: "ما همیشه در مورد آینده بهتر صحبت میکنیم. آینده بهتر در دستان شماست."

روز بین المللی جوانان که از سوی ملل متحد طرح گردیده است به منظور ایجاد آگاهی در مورد مشکلات جوانان و همچنان جلب توجه جهانیان به چالش های فرهنگی و سیاسی که جوانان امروز با آن دست و گریبانند، هر سال به تاریخ 12 اگست برگزار میگردد.

قابل یاد آوریست که The HMUN India از هفت سال بدینسو به بیشتر از 10،000 جوان فرصت مهیا نموده است تا ظرفیت هایشان بلند برده شود. 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ 7 اگست سال روان میلادی با کی.کی. سینگ، رییس کمیته بین المللی جوانان هند (International Youth Committee, India) در دفتر کاری خویش ملاقات به عمل آورد.

هدف از این ملاقات صحبت روی برگزاری دومین کنفرانس جوانان آسیای جنوبی و همچنان دعوت از سفیر افغانستان برای اشتراک در کنفرانس نامبرده به حیث سخنران خاص بود.

در این کنفرانس که قرار است از 28 الی 30 نومبر سال روان میلادی در شهر کلمبو-سریلانکا برگزار گردد، جوانان آسیای جنوبی به شمول جوانان افغان اشتراک خواهند کرد.

طی این دیدار سفیر افغان از کمیته بین المللی جوانان هند جهت برگزاری این گونه کنفرانس ها که باعث ایجاد فرصت های شریک سازی تجارب و نظریات جوانان به سطوح بین المللی میگردد، قدردانی نمود. دکتور ابدالی همچنان در مورد نقش جوانان در آبادی و پیشرفت جوامع صحبت نمود.

به اشاره به فعالیت های جوانان آسیای جنوبی، دکتور ابدالی اظهار داشت که هدف این جوانان به میان آوردن تغیر مثبت در منطقه است. سفیر افغان در مورد تلاش جوانان افغان در به میان آوردن صلح در کشور و همچنان پیشرفت و ترقی در منطقه نیز صحبت نمود.

در جریان این نشست دکتور ابدالی از همکاری های حکومت هند در بلند بردن سطح ظرفیت جوانان افغان ابراز امتنان نموده و به رییس کمیته بین المللی جوانان هند از اشتراک احتمالی خویش در کنفرانس نامبرده اطمینان داد.

 

 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ اول اگست سال روان میلادی با شماری از نمایندگان اهل هنود و سیک افغان مقیم دهلی نو در تالار بلخ سفارت افغانستان ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات بحث و گفتگو در مورد نیاز ها و چالش ها فرا راه اهل هنود و سیک افغان در دهلی نو و جستجو راه حل ها برای مشکلات ایشان بود.

در آغاز سفیر افغانستان به اشتراک کننده گان جلسه خوش آمدید گفته و یکبار دیگر برای از دست دادن شماری از هموطنان سیک و اهل هنود در حادثه خونین شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ابراز تسلیت نمود. دکتور ابدالی اظهار داشت که حکومت افغانستان در تامین امنیت و حفاظت از اقلیت های کشور متعهد بوده و چشم به راه نظریات عامه در مورد برنامه های که بتواند امنیت اقلیت های کشور را تامین نماید، میباشد.

در جریان این نشست، اشتراک کننده گان جلسه از حکومت افغانستان خواستند تا مکان های مقدس اهل هنود و سیک با حکومت مرکزی افغانستان راجستر گردند که در پاسخ، سفیر افغانستان به ایشان در مورد پلان مربوطه وزارت حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان خبر داد و اظهار داشت که به زودی پلان نامبرده تطبیق خواهد شد.

نمایندگان اهل هنود و سیک مقیم دهلی نو همچنان در مورد مشکلات خویش در بخش تذکره های افغانی اشاره نموده و از سفارت افغانستان در دهلی نو تقاضای همکاری کردند. دکتور ابدالی به اشتراک کننده گان مجلس در مورد هیئتی خبر داد که قرار است به زودی به جمهوری هند سفر نموده و بعد از تثبیت هویت اهل هنود و سیک های افغان مقیم دهلی نو، به ایشان تذکره های افغانی توزیع نمایند.

قابل یاد آوری است که نریندرا سینگ، پسر اوتار سینگ به جای پدر مرحوم خویش، به انتخابات پارلمانی کاندید گردیده است.

 

 

 

 

 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ ۲۶ جولای سال روان میلادی با آر پی سینگ، منشی ملی حزب بی جی پی و عضو شورای قانونی دهلی نو در دفتر کاری خویش ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات صحبت و گفتگو روی تحکیم و تقویه هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و هند و مردم این دو کشور بود.

در آغاز سفیر افغان، با خوش آمدید به منشی ملی بی جی پی، در مورد روابط تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و هند که این دو کشور را در راستای تاریخ با هم گره زده اند، صحبت نمود.

طی این دیدار منشی ملی حزب بی جی پی به منظور تقویه هر چه بیشتر روابط میان افغانستان و هند پیشنهاد ازدیاد همکاری های خویش با افغانستان را نمود.

با ابراز امتنان از همکاری ها و نقش هند در بازسازی و انکشاف افغانستان، دکتور ابدالی از از پیشنهاد منشی ملی بی جی پی استقبال نموده و به وی اطمینان داد تا تلاش های خویش را برای استحکام هرچه بیشتر روابط میان هند و افغانستان ادامه دهد.

 

 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ 24 جولای سال روان میلادی به اجیت منگلورکر، رئیس عمومی، سنجی میهتا، معاون عمومی و ویپال سریواستوا معاون اطاق های تجارت تجاران هندی در دهلی نو ملاقات نمود.

هدف از این ملاقات بحث و گفتگو در مورد نمایشگاه راه به سوی آسایش (Passage to Prosperity) که قرار است از تاریخ 12 الی 15 سپتمبر سال روان به همکاری اطاق های تجارت تجاران هندی در شهر ممبی جمهوری هند برگزار گردد، بود.  طی این دیدار در مورد نمایشگاه راه به سوی آسایش که در نتیجه آن قرار دادی جهت ایجاد اطاق های تجارت مشترک میان اطاق های تجارت افغانستان (ACCI) و اطاق های تجارت تجاران هندی به امضا خواهد رسید، صحبت گردید.

سفیر افغان طی صحبت های خویش به نمایشگاه (ساخت افغانستان) که در ماه روان در دهلی نو برگزار گردیده بود و منتج به میان آمدن عاید 70 میلیون دالر آمریکایی میان هند و افغانستان گردید، اشاره نمود. دکتور ابدالی به همین ترتیب در مورد نمایشگاه راه به سوی آسایش سال گذشته نیز صحبت نمود و اظهار داشت که این نمایشگاه باعث گردید تا تعدادی قرار داد ها به ارزش 50 میلیون دالر آمریکایی میان افغانستان و هند به امضا برسند.

با اشاره به روابط تجارتی میان افغانستان و هند، دکتور ابدالی پیشنهاد نمود تا برای فواید هرچه بیشتر اقتصادی هردو کشور و همچنان گسترش همکاری ها به شهر های دیگر هند روابط با اطاق های تجارت تجاران هندی تقویه گردد.

قابل یاد آوریست که اطاق های تجارت تجاران هندی در نظر دارد تا دو نشست بزرگ دیگری برای توانمندسازی زنان و سیاحت طبی به راه بیاندازد. به همین ترتیب بنیاد نامبرده به تاریخ 30 اگست سال روان دو کنفرانس مطبوعاتی را برگزار خواهد کرد که در آن در مورد نمایشگاه راه به سوی آسایش معلومات ارایه خواهد شد. قرار است این نمایشگاه در شهر ممبی جمهوری هند به راه انداخته شود و سفیر افغانستان در دهلی نو به حیث مهمان خاص در آن سخنرانی ایراد فرماید.