دهلی نو:حامد تهذیب، ‌سکرتر اول سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۹ آگست سال روال با کترین ریان، عضو ارشد بخش سیاسی کمیشنری عالی انگلستان در دهلی نو ملاقات نمود.

هدف این ملاقات بحث و گفتگو در مورد روابط دوجانبه میان انگلستان و افغانستان و همچنان پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیایی جنوبی بود.

طی این ملاقات، آقای تهذیب در مورد نقش پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا در آوردن صلح و امنیت در افغانستان و منطقه صحبت نمود.

با استقبال از پالیسی رییس جمهور ترمپ، خانم ریان از کمک های بیشتر نظامی کشورش به افغانستان خبر داد و در مورد همکاری های هرچه بیشتر انگلستان اطمینان داد.

میرویس بلخی، معاون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و اجمل عالمزی، اتشه فرهنگی در دهلی نو با شری ونلال هما، معاون عمومی بخش فرهنگی شورای فرهنگی هند (ICCR) به تاریخ 25 آگست سال روان ملاقات نمودند.

هدف از این ملاقات بحث و گفتگو روی روش های بود که از طریق آن میتوان روابط فرهنگی میان هند و افغانستان را بیشتر تقویه نمود.

طی این دیدار، معاون سفارت افغانستان در مورد مشترکات فرهنگی هردو کشور صحبت نمود و بر اهمیت برگزاری برنامه های فرهنگی به منظور استحکام روابط فرهنگی میان افغانستان و هند تاکید نمود.

با اشاره به پروژه ها و طرح های که از سوی اتشه فرهنگی افغانستان در دهلی نو آماده گردیده اند، محترم بلخی اظهار داشت که برگزاری اولین هفته فرهنگی هند-افغانستان شامل برنامه ها و فعالیت های فرهنگی هردو کشور برای یک هفته مکمل خواهد بود و در برگیرنده جوانب فرهنگی هردو کشور خواهد بود.  

همچنان، برگزاری کمپاین فرهنگی مشترک در بنیاد های اکادمیک و پوهنتون های هند برای یک سال یکی از طرح های دیگر بود که روی آن بحث و گفتگو صورت گرفت.

آقای ونلال هما از طرح های سفارت افغانستان در تقویه بیشتر روابط فرهنگی میان دو کشور استقبال نموده و از آن قدردانی کرد و از همکاری خویش در تطبیق این پروژه ها اطمینان داد.

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو با سهیل محمود سفیر جدید کمیشنری عالی پاکستان در دهلی نو ملاقات نمود.

در آغاز، سفیر افغانستان با ابراز خوش آمد، ماموریت جدید همتای خویش در دهلی نو را به وی تبریک گفت.

در جریان ملاقات، هر دو نماینده در مورد روابط دو جانبه میان افغانستان و پاکستان و همچنان روابط عمیق میان مردم این دو کشور گفتگو نمودند.

دکتور ابدالی  در ضمن صحبت در مورد مشکلات امنیتی در منطقه به خصوص تروریزم، اظهار داشت که به منظور مبارزه علیه تروریزم باید تصامیم و ابتکاراتی روی دست گرفته شود تا از قربانی شدن مردم افغانستان و پاکستان جلوگیری صورت گیرد.

سفیر افغانستان همچنان علاوه نمود که درجریان دهه گذشته توقع افغانستان جستجو و عملی نمودن یک راه حل سیاسی برای هرج و مرج در منطقه بوده است. وی افزود: مشکلات کنونی امنیتی تنها مربوط افغانستان و پاکستان نه، بلکه تمام منطقه را در بر میگیرد.

قابل یاد آوریست که محترم حامد تهذیب، سکرتر اول سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو نیز در این ملاقات شرکت نموده بود.

سفیر کبیر افغانستان، دکتور شیدا محمد ابدالی به تاریخ 24 آگست سال روان با وی.کی.سینګ وزیر دولت در امور خارجه هند در دفتر کاری وی ملاقات به عمل آورد.

هدف از این نشست بحث و گفتگو روی چالش های کنونی امنیتی درمنطقه، روابط دوجانبه میان دو کشور و ستراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بود.

در آغاز، هردو جانب در مورد پیشرفت های اخیر در منطقه و مشکلات امنیتی که کشور های آسیای جنوبی را تهدید میکنند، صحبت نمودند.

با استقبال از پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، سفیر افغانستان این پالیسی را جامع خواند و اضافه نمود که این یک فرصت برای تمام کشور های آسیای جنوبی است تا پابند به اصول یک ایالت و یا مملکت باشند تا در مقابل تروریزم به صورت مخلصانه مبارزه کرده بتوانند.

همچنان، دکتور ابدالی اظهار داشت که پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده تمام جوانب افغانستان و منطقه است.

با اشاره به اظهارات رییس جمهور ترامپ که هند را به همکاری بیشتر با افغانستان، به خصوص در عرصه کمک های اقتصادی و انکشافی فراخواند، اقای سینگ گفت که هند همکاری های خویش را با افغانستان با به راه اندازی پروژه های بیشتر انکشافی ادامه خواهد داد.

هردو جانب همچنان در مورد شورای مشارکتی که قرار است در آینده نزدیک با اشتراک وزرای خارجه هردو کشور بر برگزار گردد، صحبت نمودند و آنرا یک فرصت خوب برای تقویه بیشتر روابط دوجانبه میان هند و افغانستان خواندند.

قابل یاد آوریست که محترم حامد تهذیب، سکرتر اول سفارت نیز در این ملاقات اشتراک نموده بود.

 

دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر افغانستان به تاریخ ۲۴ آگست سال روان با ریوا گنگلی داس، رییس عمومی شورای فرهنگی هند (ICCR)  در دهلی نو ملاقات به عمل آورد.

هدف از این ملاقات که در آن اجمل عالمزی، اتشه فرهنگی و صدیق الله سحر، اتشه تحصیلی این سفارت نیز حضور داشتند صحبت و گفتگو در مورد هفته فرهنگی هند و افغانستان و همچنان موضوعات مختلف در مورد محصلین افغان که از طریق بورسیه های شورای فرهنگی هند مصروف تحصیل اند، بود.

در آغاز، دکتور ابدالی از تلاش های مشترکی که به منظور برگزاری هفته فرهنگی هند و افغانستان به راه انداخته شده است قدردانی نمود و اظهار داشت که این جشن روابط فرهنگی میان دو کشور را مستحکمتر خواهد نمود.

در اشاره به برنامه های مشترک فرهنگی که به همکاری هند از سوی سفارت افغانستان در دهلی نو روی دست گرفته شده اند، سفیر افغانستان اظهار داشت که این برنامه ها با شاگردان کمک خواهد کرد تا در مورد فرهنگ و تاریخ هردو کشور معلومات بیشتر به دست آرند.

رییس عمومی (ICCR)  به سفیر افغانستان د رمورد پیشرفت های اخیر در تدارک 500 بورسیه برای فرزندان شهدای نیرو های امنیتی افغان معلومات ارایه نمود و اظهار داشت که این بورسیه ها در سال آینده بعد از نهایی شدن بودجه و مودل این بورسیه ها آغاز خواهند گردید.

دکتور ابدالی همچنان از تلاش های (ICCR) برای تدارک این بورسیه ها ستایش به عمل آورد و از (ICCR) خواست تا برای محصلین افغان بورسیه های رشته های تخنیکی را نیز در نظر بگیرند.

هردو طرف همچنان در مورد مشکلات کنونی محصلین افغانی که میخواهند از لیلیه ها به اقامتگاه های شخصی انتقال یابند صحبت نمودند. خانم داس اظهار داشت که تنها محصلین فعلی میتوانند از این سهولت برخوردار باشند در حالیکه محصلین جدید باید به صورت اجباری در لیلیه ها زندگی کنند.

موضوعاتی که در مورد آن در حاشیه این ملاقات گفتگو صورت گرفت، افتتاح سیستم آنلاین برای شاگردان و ایجاد تیمی از کارمندان ICCR به منظور رسیدگی به مشکلات محصلین بود.