جلالتماب دکتور شیدا محمد ابدالی سفیر کبیر افغانستان در دهلی جدید در یک ورکشاپ دو روزه تحت عنوان (سومین ورکشاپ امنیت آسیای جنوبی IISS) و موضوع "ساختن امنیت منطقوی و مبارزه با تروریزم" اشتراک نمود. این ورکشاپ از سوی انستیتیوت بین المللی مطالعات ستراتیژیک به همکاری بنیاد نزدیک آسیای جنوب شرقی Near East South Asia  از 13 الی 14 می سال جاری میلادی در ممنا-بهرین برگزار گردیده بود.

در این ورکشاپ مقامات دولتی، کارشناسان ملکی و نظامی کشور های آسیای جنوبی و فراتر از آن اشتراک به عمل آورده بودند.

این ورکشاپ دو روزه چهار بخش را تحت پوشش قرار میداد. بخش اول در بحث و گفتگو در مورد این سوال که با درنظر داشت حالات موجود در افغانستان و انکشافات جدید در عصر سیاست جهان و همچنان ایجاد اتحاد ها در منطقه آیا "بازی بزرگ" جدیدی در افغانستان شکل میگیرد. بخش دوم بر مبارزه علیه تروریزم و آینده آن تمرکز میکرد. میکانیزم های مختلف به گونه مثال میکانیزم های دوجانبه و سه جانبه برای مبارزه علیه تروریزم تحت بحث قرار گرفت. 

دو بخش بعدی بر "دیدگاه پالیسی های اداره ترمپ در مورد آسیای جنوبی" و "خطرات کلیدی منطقوی و فرصت ها در شش ماه آینده" میچرخید.

قابل یادآوریست که این بخش ها تحت رهبری چتام هوز (Chatham House Rule) برگزار گردیده بود.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn