پنجمین پرواز دهلیز هوایی هند-افغانستان در میدان هوایی بین المللی اندرا گاندهی به تاریخ ی17 آگست سال روان نشست نمود.

این پرواز که توسط شرکت هوایی کام ایر، بعد از به امضا رسانیدن تفاهم نامه میان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی کام آیر صورت گرفت محمول میوه تازه (تربوز، انګور، زرد آلو او شفتالو) بود.

بر اساس این تفاهم نامه، تجاران تنها باید 10 سنت مصارف انتقال موارد صادراتی خویش تادیه نموده و باقیمانده مصارف از سوی حکومت افغانستان پرداخته میشود.

پرواز های دهلیز هوایی هند-افغانستان به گونه هفته وار در پایان هر هفته با انتقال ۱۰۰ تن مواد از کابل به دهلی جدید و کندهار به امریتسر صورت خواهد گرفت. این پرواز ها به منظور اتصال ساحوی هند و افغانستان، به زودی به شهر های دیگر این دو کشور وسعت خواهد یافت. 

به منظور ارتقای حجم تجارت و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری بین افغانستان و هند و نیز جهت دسترسی به موقع افغانستان به بازارهای هند، رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال گذشته در جریان سفر خویش به هند از پلان ایجاد دهلیز هوایی بین دو کشور خبر داد که خوشبختانه این پلان با افتتاح پرواز اولین کارگو از کابل به دهلی وارد مرحله اجرا گردید.