جشنواره صوفیزم و بودیزم برای سه روز از تاریخ ۲۲ الی ۲۴ فبروری سال جاری از طرف اکادمی ساهتیا با همکاری انجمن ادبیات و نویسندگان جنوب آسیا با اشتراک ده ها تن از فرهنگیان و محققین کشورهای جنوب آسیا در اکادمی ساهتیا واقع شهر دهلی جدید با حضور مقامات کشورهای جنوب آسیا رسمآ افتتاح گردید

در این کنفرانس آقای اجمل عالم زی اتشه فرهنگی این سفارت نیز حضور داشت. وی طی سخنرانی خویش نقش این گونه جشنواره ها را در تقرب ادیان بزرگ جهان  موثر دانست

آقای عالمزی افزود، "همه ادیان جهان باید در مقابل بنیادگرایی، خشونت و تروریزم استادگی نمایند و تلاش صورت گیرد که  این پدیده شوم و فاجعه آمیز را محوه نموده و هراس افگنان را اجازه ندهند که با استفاده از نامهای ادیان به اعمال وحشتناک خود ادامه دهند. صوفیزم از جمله یکی از مکاتب تصوف بوده که همیش سعی نموده است که به اساس ریاضیت و تفکر در بین تمامی  انسانها کره زمین مرد و زن خلوص، برادری و اخوت را تبلیغ و ترویج دهند و به هیچ نوع خشونت اعتقاد ندارند"

.قابل یاد آوریست که در این کنفرانس به نمایندگی کشور های سارک محقیقین و نویسندگان اشتراک نموده بودند که  طی مقالات خویش در رابطه ابراز نظر نمودن

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn