دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ 12 اگست سال روان میلادی در کنفرانس Harvard Model United Nations India که در شهر حیدرآباد جمهوری هند برگزار گردیده بود، سخنرانی نمود.

هدف از این کنفرانس تجهیز نمودن رهبران آینده با مهارت های پیشرفته برای آینده بهتر بود که از سوی شورای روابط بین المللی هاروارد و World View Education برگزار گردیده بود. در این کنفرانس بیشتر از 1500 شاگرد از سرتاسر جهان، به شمول افغانستان اشتراک ورزیده بودند.

دکتور ابدالی در جریان سخنرانی خویش که بر نقش جوانان در تعریف آینده سیاسی جهان متمرکز بود، گفت: "من خوشحالم که امروز این گروه از رهبران جوان به شمول جوانان افغان چالش های جهان را تحت بحث گرفته اند. واقعا، این رهبران جوان که مسولین جهان فردای مان خواهند بود، باید تشویق گردند."

سفیر افغان خطاب به اشتراک کننده گان این کنفرانس گفت: "ما همیشه در مورد آینده بهتر صحبت میکنیم. آینده بهتر در دستان شماست."

روز بین المللی جوانان که از سوی ملل متحد طرح گردیده است به منظور ایجاد آگاهی در مورد مشکلات جوانان و همچنان جلب توجه جهانیان به چالش های فرهنگی و سیاسی که جوانان امروز با آن دست و گریبانند، هر سال به تاریخ 12 اگست برگزار میگردد.

قابل یاد آوریست که The HMUN India از هفت سال بدینسو به بیشتر از 10،000 جوان فرصت مهیا نموده است تا ظرفیت هایشان بلند برده شود. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn