دکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو به تاریخ ۴ دلو سال روان با گنچیگ گنبولد، سفیر منگولیا در هند، در دفتر کاری خویش ملاقات به عمل آورد.

ضمن بحث و گفتگو در مورد روابط دوجانبه میان افغانستان و منگولیا، هدف از این ملاقات جلب همکاری سفارت افغانستان در دهلی نو، در معرفی نماینده حکومت افغانستان برای بورد رؤسای اطاق بین‌المللی فکر (International Think Tank) برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه (Landlocked Developing Countries) بود.

در نخست هردو طرف در مورد روابط دوجانبه میان افغانستان و منگولیا بحث و گفتگو نمودند. دکتور ابدالی با اشاره به روابط تاریخی و مشترکات فرهنگی میان دو کشور اظهار نمود که یکی از مشترکات این است که هردو کشور محاط به خشکه هستند.

طی این دیدار سفیر منگولیا به سفیر افغانستان در مورد فعالیت‌های اطاق بین‌المللی فکر (International Think Tank) برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه معلومات ارایه نمود. این بنیاد در کنفرانس کشورهای رو به پیشرفت و ترانزیت و بنیادهای بین‌المللی انکشافی و مالی که در مورد همکاری‌های ترانسپورت ترانزیت در سال ۲۰۰۳ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گردیده بود، بنیان نهاده شد.

هدف اطاق بین المللی فکر برای کشورهای رو به پیشرفت محاط به خشکه ایجاد همکاری، فهم و درک و ارتباطات بیشتر است.

در جریان این دیدار، سفیر منگولیا از سفیر افغانستان خواست تا در معرفی نماینده حکومت افغانستان برای این بنیاد همکاری نماید.

دکتور ابدالی در شریک سازی پیام آنها با حکومت افغانستان و همکاری در معرفی نماینده افغانستان برای این بنیاد اطمینان داد.

قابل یاد آوریست که حامد تهذیب، سکرتر اول سفارت افغانستان نیز در این ملاقات حضور داشت.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn