دیپارتمنت اطلاعات و مطبوعات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو بخش ارتباطی میان سفارت و ژورنالستان هندی و خارجی به شمول ژورنالستان افغان است. نقش اصلی دیپارتمنت اطلاعات و مطبوعات تهیه اخبار و راپور در مورد روابط میان هند و افغانستان، موضوعات ملی و بین المللی هند و همچنان نیپال، مالدیوز و بوتان میباشد.

دیپارتمنت اطلاعات و مطبوعات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو همچنان مسول تهیه خبرنامه ها، نظارت از مطبوعات هند، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و تسهیل مطاحبه های  مقام سفیر و مقام های بلند رتبه کشور در مورد موضوعات داغ کشور و موارد مورد علاقه مطبوعات هند میباشد.

این بخش همچنان با ژورنالستانی که میخواهند به افغانستان به منظور مصاحبه ها با مقام های بلند رتبه کشور  سفر نمایند در بخش تسهیل ویزه کمک میکند.

برای به دست آوردن معلومات هرچه بیشتر، شما میتوانید از طریق ایمیل آدرس ذیل با ما به تماس شوید:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بنیاد افغانستان و هند  بر مبنای یادداشت تفاهم مورخ۳  اپریل ۲۰۰۷ میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند با تشکیل صندوق وجهی مشترک ایجاد گردید. این بنیاد با توجه به روابط عمیق تاریخی میان مردمان دوکشور از طریق تمویل پروژه های مختلف به هدف تقویت روابط میان دو کشور در ساحات: فرهنگی ، علمی ، تعلیمی ، اقتصادی و اکادمیک فعالیت دارد. از بُعد تاسیس  سال( ۲۰۰۷ ) بنیاد متذکره در رسیدن به اهداف و برنامه های خود موفق بوده است. بصورت خلاصه می توان گفت : بنیاد افغانستان و هند تلاش دارد تا روابط فرهنگی میان مردمان افغانستان و هند تقویت نموده و گسترش دهد.

 

هیئت مدیره و اعضای بنیاد:

این بنیاد متشکل از دو ریس و دو دفتر، هشت اعضا و دو سکرتریت می باشد.

هیئت مدیره بنیاد:

 • آقای طاهر قادری شارژدافیر افغانستان برای هند ریس بنیاد دفتر دهلی ( دهلی چپتر)
 • آقای وینی کمار سفیر جمهوری هند برای افغانستان ریس بنیاد دفتر کابل ( کابل چپتر)

اعضای بنیاد:

معاون سرمحقق عبدالغفور لیوال ، عضو (افغانستان)

دکتور دیپک میتال، عضو ( هندوستان)

محترم نور آغا نوری، عضو (افغانستان)

محترم گوتاما مکپوپادیا ، عضو (هندوستان)

محترم موسی عارفی، عضو (افغانستان)

جنرال عطا حسنین، عضو (هندوستان)

پروفیسور عبد الخالق رشید، عضو (افغانستان)

محترم راجا موهن، عضو (هندوستان)

مسولین سکرتریت بنیاد:

محترم عبدالحق آزاد، سکرتر / منشی (افغانستان)

محترم  باستین ان چاککو، سکرتر/ منشی ( هندوستان)

 

 

ساحه فعالیت ها:

 

 • تسهیل روند دید و بازدید ها و همجنان تبادله متخصصین، استاتید، دانشمندان، محقیقین حوزه های تحقیقاتی و هنرمندان افغان و هندی؛
 • حمایت و ارایه کمک در راستای تدویر سیمنار ها ، سمپوزیوم ها و ورکشاب ها روی مسایل ذیعلاقه برای هر دو جانب؛
 • ارایه حمایت مالی از سازمان های غیر دولتی در افغانستان و هند که فعالیت های آنها در دستیابی به اهداف این بنیاد کمک میکند؛
 • کمک به انتشار آثار استندرد در روابط افغانستان و هند در زمینه های مشخص شده ؛
 • سهم گیری در انتشار آثار علمی و معیاری روی روابط افغانستان و هند در زمینه های معیین ؛
 • ترجمه ای آثار معیاری ادبیات افغانستان به زبان های افغانستان و برعکس آن به زبانهای هند و همچنان تنظیم چاپ و نشر آن در بخش های مختلف نظیر:
 • تعلیم و تریبه و فرهنگ
 • مطالعات باستان شناسی
 • ساینس و تکنالوژی
 • صحت
 • آموزش های تخنیکی
 • مطالعات انکشافی
 • مطالعات مربوط به زنان

 

 

جلسات برگزاری شده هیئت مدیره تا اکنون:

اولین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۰-۱۱ مارچ ۲۰۰۸ در هلی نو

دومین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۰-۲۰ فبروری ۲۰۰۹ در دهلی نو

سومین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۸-۲۹ جون ۲۰۰۹ در کابل

چهارمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۴-۲۵ فبروری ۲۰۱۰ در دهلی نو

پنجمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۵-۱۷  سپتامبر ۲۰۱۱ در کابل

ششمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۱ جنوری ۲۰۱۳ در دهلی نو

هفتمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۳ در کابل

هشتمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۶ در دهلی نو

نهمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۶ در کابل

دهمین جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۷ در دهلی نو

یازدهمین جلسه هیت مدیره به تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ در دهلی نو

نام سمت بخش
     
محمد خیرالله آزاد  مستشار سیاسی

بخش سیاسی

محمد عمر یونسی سکرتر اول
عبدالحق آزاد  سکرتر سوم
   
احمد شعیب حبیبی مستشار اقتصادی بخش اقتصادی
صدیق الله طاهرزی سکرتر دوم
     
نبی الله رسولی سکرتر اول تشریفات
شاکر فیضی سکرتر سوم
همایون نظامی سکرتر اول بخش قونسلی
فضل الحق فقیری سکرتر دوم
عبدالوکیل الهام سکرتر دوم
محمد اشرف یاد سکرتر دوم بخش مطبوعات
حفیظ الله حکیمی سکرتر اول بخش مالی و اداری
بابر سلیمی سکرتر سوم
فیروز صالح سکرتر سوم بخش تحصیلی
     

 

اتشه ها    
نام سمت بخش
دگروال کریم الله کریم اتشه نظامی

اتشه نظامی

جگرن عتیق الرحمن ایزدمل معاون هوایی
تورن محمد. آغا عیار معاون نظامی 
منصور سهاک اتشه تجارتی اتشه تجارتی
رجب علی درویش معاون اتشه تجارتی
اجمل عالمزی اتشه فرهنگی اتشه فرهنگی
صدیق الله سحر اتشه تحصیلی اتشه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سیاسی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو از سوی مستشار سیاسی این سفارت اداره میگردد و  به تاسی از خطوط اساسی سیاست خارچی جمهوری اسلامی افغانستان و به سلسله فعالیت هایش جهت نیل به اهداف سیاست خارجی کشور و عملی سازی وظایف محوله موظف است تا در کنار سایر وظایف، انکشافات و تحولات سیاسی روابط دوجانبه و چند جانبه افغانستان و هند را در سطح منطقه و جهان بررسی و تحلیل نموده و در دیدار با همتایان نمایندگی های دول خارجی در دهلی نو و همچنان انجام ملاقات ها با مقامات ذیربط حکومتی کشور میزبان، همواره در مورد روابط دوستانه هند و افغانستان صحبت نماید و موقف افغانستان را پیرامون تحولات مختلف در منطقه و جهان معرفی نماید.