نام سمت بخش
     
محمد خیرالله آزاد  مستشار سیاسی

بخش سیاسی

محمد عمر یونسی سکرتر اول
عبدالحق آزاد  سکرتر سوم
   
احمد شعیب حبیبی مستشار اقتصادی بخش اقتصادی
صدیق الله طاهرزی سکرتر دوم
     
نبی الله رسولی سکرتر اول تشریفات
شاکر فیضی سکرتر سوم
همایون نظامی سکرتر اول بخش قونسلی
فضل الحق فقیری سکرتر دوم
عبدالوکیل الهام سکرتر دوم
محمد اشرف یاد سکرتر دوم بخش مطبوعات
حفیظ الله حکیمی سکرتر اول بخش مالی و اداری
بابر سلیمی سکرتر سوم
فیروز صالح سکرتر سوم بخش تحصیلی
     

 

اتشه ها    
نام سمت بخش
دگروال کریم الله کریم اتشه نظامی

اتشه نظامی

جگرن عتیق الرحمن ایزدمل معاون هوایی
تورن محمد. آغا عیار معاون نظامی 
منصور سهاک اتشه تجارتی اتشه تجارتی
رجب علی درویش معاون اتشه تجارتی
اجمل عالمزی اتشه فرهنگی اتشه فرهنگی
صدیق الله سحر اتشه تحصیلی اتشه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn