فعالیت های کاری دفتر اتشه فرهنگی در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی نو:

  • آشنا ساختن کشور میزبان با مظاهر تاریخی و فرهنگی افغانستان، فراهم آوری مطالب مربوط به فرهنگ و تاریخ جمهوری هند و ارسال آن به داخل کشور از اولویت های عمده این دفتر محسوب میشود؛
  • سهمگیری و مشارکت فعال در محافل، مجالس، کنفرانس ها، سیمینار های علمی، سمپوزیم ها، ورکشاپ ها، کنفرانس های مطبوعاتی و محافل دیگر مطبوعاتی و فرهنگی که از طرف جمهوری هند یا سایر نماینده گی های سیاسی مقیم جمهوری هند  برگزار میگردد؛
  • تعقیب و تطبیق ایجاد قرار دادها و موافقت نامه های مطبوعاتی، فرهنگی و توریستی میان افغانستان و جمهوری هند ؛
  • توسعه نکات مشترک فرهنگ افغانی با جمهوری هند؛

5- تحلیل  کامل نقاط ضعف و قوت روابط فرهنگی کشور متبوع و جمهوری هند؛

6- برگزاری  سمینار ها ، کنفرانس ها ، سمپوزیم ها و نمایشگاها فرهنگی در جمهوری هند؛

7-  ایجاد زمینه ها در راه اندازی مسابقات ورزشی میان ورزشکاران کشور متبوع در جمهوری هند؛

8- ایجاد زمینه های همکاری فرهنگی میان فرهنگیان کشور متبوع و جمهوری هند؛

9- در صورت داشتن وسایل و امکانات تهیه فلم های مستند از روابط فرهنگی افغانستان و هند؛

10- ایجاد سهولت ها برای فرهنگیان و ورزشکاران افغان مقیم جمهوری هند.

 

پیشنه ایجاد پست  اتشه فرهنگی در سفارت کبرای  جمهوری اسلامی افغانستان – دهلی جدید

پست آتشه فرهنگی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی نو  دو دهه قبل، در سال 1370ه ش  در زمان حکومت دکتور نجیب الله احمدزی، به منظور رسیدگی به امورات فرهنگی و تقویت روابط فرهنگی و تاریخی میان هند و افغانستان ایجاد گردیده است .

فهرست اتشه های فرهنگی که دراین سمت ایفای وظیفه کرده اند قرار ذیل اند.

1- محترم بشیر احمد امانی - 1370

2- محترم سیدحبیب شاه -  1381

3- محترم محمد افسر رهبین - 1384

4- محترم عبدالخالق رشید - 1388

5- محترم غلام نبی پاکطین - 1392

6- محترم اجمل عالم زی - 1395

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn