اوقات کاری بخش ویزای قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو

واگذاری اسناد: از 9:30 صبح الی 12:00 ظهر

وصول اسناد: از 4:00 الی 4:30 بعد از ظهر

اسناد لازم برای ویزا:

اسناد ذیل باید برای تمام انواع ویزه ها ارایه گردد:

 1. پاسپورت اصلی (پاسپورت باید حد اقل دارای 6 ماه اعتبار و دو صفحه خالی باشد)
 2. فورمه درخواستی (باید به درستی خانه پری گردیده و توسط درخواست کننده امضا گردیده باشد)
 3. عکس درخواست دهنده (با سایز 35x45 م م – عکس باید دارای پس زمینه سفید باشد و در جریان 6 ماه گذشته گرفته شده باشد. همچنان، عکس باید نشان دهنده تمام چهره، گردن و شانه های درخواست کننده باشد)
 4. فوتوکاپی تمام اسناد حمایه کننده ویزه

نوت: حضور فزیکی درخواست کننده در مصاحبه لازمی میباشد.

 

انواع ویزه ها و اسناد لازم:

ویزای ورودی:

درخواست دهنده باید اسناد ذیل را علاوه بر اسناد ذکر شده فوق به بخش ویزای قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان ارایه دارد:

 • شماره نامه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
 • دعوت نامه از سوی دفتر یا بنیاد کارفرما
 • اسناد تحصیلی تایید شده که بر اساس آن درخواست دهنده ویزه به افغانستان دعوت گردیده است
 • در صورتی که اسناد تحصیلی از پوهنتون های هندی باشد، باید از سوی وزارت امور خارجه هند تایید گردیده باشد (درخواست دهنده های دیگر از کشور های غیره باید اسناد تحصیلی خویش را در سفارت های مربوطه خویش در دهلی نو تایید نمایند)
 • در صورت کار تخنیکی-اگر درخواست دهنده دارای اسناد تحصیلی نیست، باید تمام گواهی نامه ها و اسناد مربوط به تجربه کاری خویش را در وزارت امور خارجه کشور هند تایید نماید.

ویزا ورودی برای مدت سه ماه برای مدت اقامه یک ماه و یک بار ورودی صادر میگردد. ویزه ورودی در داخل افغانستان بر اساس اسناد مربوطه برای مدت زمان 1 الی 12 ماه تمدید میگردد. 

اتباع خارجی که به افغانستان از طریق ویزه ورودی سفر میکنند، تنها میتوانند بعد از به دست آوردن اجازه نامه کار ایفای وظیفه نمایند.

ویزای سیاحت:

ویزای سیاحت به اتباع خارجی که هدف شان از سیر، تفریح و بازدید از مناطق سیاحتی و تاریخی افغانستان باشد، صادر میگردد.

ویزای سیاحت با اعتبار 3 ماه، یک ماه اقامت و یک بار ورودی صادر میگردد.

ویزای سیاحت در داخل افغانستان از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با پیشنهاد درخواست دهند و معرفی وی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان تنها برای یک ماه تمدید گردیده میتواند.

 

ویزای تجارت:

ویزای تجارت برای اتباع خارجی صادر میگردد که میخواهند به هدف سرمایه گذاری، بازاریابی، خرید و فروش، تادیه قرض، داد و گرفت تجاری، نظارت از کمپنی ها، فابریکه ها و املاک تجاری، شرکت در نمایشگاه ها و موارد مشابه به آن به افغانستان سفر نمایند.  

ویزای تجاری برای مدت زمان سه ماه، با اقامه یک ما و ورودی متعدد صادر میگردد.

اگر اتباع خارجی به افغانستان با ویزای تجاری سفر مینمایند، و برای تمدید آن درخواست میدهد، باید از سوی مسولین مربوطه وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان معرفی گردند که در نتیجه میتوان ویزه خویش را برای مدت زمان سه سال تمدید نمایند.

درخواست دهنده گان ویزه تجاری که نمی توانند از طریق ماموریت های خارجی جمهوری اسلامی افغانستان درخواست ویزه بدهند میتوانند از روش ویزه-هنگام ورود سود ببرند.

اسناد ذیل برای درخواست دهی ویزه تجاری نیاز است:

 • نامه پیشنهادی از سوی اطاق های تجارت و صنایع و یا وزارت تجارت و صنایع جمهوری هند/یا/ارتقا صادرات شورای هند/یا/ شماره مرجع از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
 • شهادت نامه کمپنی که باید از سوی اطاق های تجارت و صنایع جمهوری هند تایید گردیده باشد
 • آدرس مکمل کمپنی
 • اسناد مالیه بر درآمد سه سال گذشته
 • صورت حساب بانکی کمپنی سه ماه گذشته که از سوی بانک تایید گردیده باشد
 • شهادت نامه های واردات و صادرات کمپنی
 • نامه از سوی کمپنی که تجار را به سفارت برای اخذ ویزه معرفی کرده باشد
 • دعوت نامه از سوی یک کمپنی افغانی با کاپی جواز کمپنی از نماینده گی حمایه سرمایه گذاری افغانستان (AISA)
 • برای اتباع هندی ویزا رایگان میباشد.

اسنادی که برای ویزه-هنگام ورود نیاز است:

 • کاپی اسناد تایید شده از سوی محکمه با مدت اعتبار حد اقل 6 ماه
 • کاپی صورت حساب بانکی تایید شده از سوی محکمه که نشان دهنده وجوه حد اقل 100 دالر آمریکایی باشد
 • خانه پری مکمل فورمه ویزای تجاری
 • سند قابل اعبتار از سوی کمپنی با آدرس مکمل کمپنی
 • کاپی اصلی نامه تجارتی

 

ساختار هزینه ویزا برای اتباع غیر هندی:

 

ویزای تجاری

40 دالر آمریکایی با ورودی متعدد برای مدت زمان سه ماه

80 دالر آمریکایی با ورودی متعدد برای مدت زمان شش ماه

160 دالر آمریکایی با ورودی متعدد برای مدت زمان یک سال

250 دالر آمریکایی برای ورودی متعدد برای مدت زمان دو سال

300 دالر آمریکایی برای ورودی متعدد برای مدت زمان سه سال

نوت: برای تمدید ویزه برای مدت زمان یک سال، 15 دالر برای مدت زمان هر ماه که ویزا تمدید میگردد، هزینه برمیدارد.

 

قابل توجه:

فورمه های که به صورت مکمل خانه پری نگردیده اند/و یا اگر اسناد به صورت مکمل ارایه نگردیده اند باعث تاخیر صدور ویزا و یا رد درخواست ویزا میگردد.

درخواست دهنده گان ویزا، باید قبل از خریداری تکت های سفر نخست از تاییدی ویزا اطمینان حاصل کنند.

  نماینده سفر و مشاور ویزا:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو نماینده سفر و یا مشاور ویزای برای پروسس کردن ویزا برای افغانستان نه گماشته است. لطفا در تله چنین اشخاص نیافتید. نماینده های سفر و یا مشاورین ویزا شاید برای شما اطمینان دهند که آنها میتواند اسناد شما را برای به دست آوردن ویزا به افغانستان پروسس کرده میتوانند و یا شاید آنها برای به دست آوردن ویزا برای شما از شما تقاضای پول نمایند  و بگویند که با کارمندان بخش قنسولی سفارت معرفت دارند، با خبر باشید که این همه غلط است و هیچ کس نمی تواند ویزه شما را بدون در نظر داشت قانون های وضع شده تضمین نماید. در صورتی که درخواست کننده ای دیده شود که از طریق نماینده سفر درخواست ویزه داده است، درخواست فورا رد خواهد شد. فورمه های ویزه در ویب سایت سفارت بدون کدام هزینه قابل دسترس است.

همچنان، لطفا از پیشنهاد کردن رشوه خود داری کنید و نیز کوشش ننمایید که کارمندان بخش قنسولی را تحت نفوذ خویش و یا مقامات بلند رتبه برای به دست آوردن ویزه درآرید. بخش قنسولی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان تنها بر اساس قوانین وضع شده کار میکنند.

 

برای معلومات هرچه بیشتر با شماره 00911126871326 به تماس شوید.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn