نکاح خط

 

 

شرایط صدور نکاح خط:

-  حضور زن و شوهر با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-  حضور دو نفر شاهد با اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هریک ( زن و شوهر)

-  پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

شرایط صدور سند زوجیت:

-         حضور زن و شوهر با اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-  حضور سه تن اقرار کننده و دو تن شاهد همراه با اسناد قانونی (تذکره تابعیت یا پاسپورت)

-دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک ( زن و شوهر، اقرارکننده گان و شهود)

-  پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

سند مجردی

 

شرایط صدور سند مجردی:

-         موجودیت شخص متقاضی، سه نفر اقرارکننده و دو تن شهود با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-         در صورتیکه قبل از تکمیل سند قانونی (۱۸ سالګی) از افغانستان بیرون شده باشد

-         درخواست کتبی متقاضی

-         دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هریک ( متقاضی، اقرارکننده گان و شهود)

-         پرداخت  قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

طلاق خط

 

طلاق خط :

در صورتیکه مسایل مربوط به مهر، نفقه، حضانت اطفال مطرح نباشد و منظور صرف جدائی و داشتن سند حقوقی باشد، نمایندگیهای سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان میتواند به حضور داشت ناکح و منکوحه و دو تن شهود اتباع افغانی به ملاحظه اسناد معتبر هویت افغانی شان ترتیب و صادر کرده میتواند. در صورتیکه زوجین خواهان حقوق خود باشند در آن صورت صلاحیت فیصله همچو موارد از صلاحیت محاکم در داخل کشور میباشد.

شرایط صدور طلاق خط:

-         حضور زن و شوهر با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-         دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک ( زن و شوهر)

-         پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

سند فوتی و مریضی:

-         به اساس تائید داکتر مؤظف و شفاخانه به رویت اسناد، سند فوتی صادر و تائید میشود

-         به اساس تائید داکتر مؤظف و شفاخانه به رویت اسناد، سند مریضی تصدیق میشود

-         اسناد فوتی و مریضی بطور رایگان صادر و تصدیق می گردد

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn