سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو حصر وراثت را به کسانی میدهد که افغان بوده و یا در افغانستان به دنیا آمده باشند و در هند زندگی میکنند.

فورمه حصر وراثت را تنها شخص باید خانه پری نماید. وارثین باید با سه تن از اقرار کننده گان و سه تن شاهد به سفارت مراجعه نمایند. (برای معلومات بیشتر به چک لست ذیل مراجعه نمایید.)

  • شخص باید به بخش قنسولی سفارت مطابق قرار ملاقات از وقت تعین شده مراجعه نماید.
  • حین ترتیب حصر وراثت حضور بلا قید و شرط وارث/وارثین، سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد حتمی میباشد.
  • سه قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک از وارثین، اقرار کننده گان و شهود
  • ارایه اصل اسناد هویت وارث یا وارثین، اقرار کننده گان و شهود (تذکره تابعیت و یا پاسپورت)
  • ارائه درخواست کتبی وارث و یا وارثین که در آن موضوع وراثت به شکل واضح تحریر گردیده باشد.
  • کاپی اسناد هویت وارث یا وارثین، اقرار کننده گان و شهود(تذکره تابعیت و یا پاسپورت)
  • کاپی اسناد همانند رسید برق که آدرس مکمل وارث یا وارثین را به ثبوت رساند.
  • پرداخت قیمت صکوک (125 دالر امریکایی)

نحوه درخواست:

تمام وارث/وارثین باید با بخش قسنلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو قرار ملاقات را جهت مصاحبه از قبل تعقین نمایند:

ساعات کاری بخش قنسلی سفارت قرار ذیل اند:

از دوشنبه الی جمعه – از ساعت 09:30 صبح الی 12:00 ظهر

بخش قنسلی سفارت همچنان در روز های شنبه و یکشنبه تعطیل میباشد.

وارث/وارثین همرا با شهود و اقرار کننده گان باید به وقت معین ملاقات در سفارت حضور داشته باشند.

مصاحبه یک الی دو ساعت طول خواهد کشید. معمولا، حصر وراثت در پایان مصاحبه ترتیب میگردد. در بعضی از موارد، از وارث/وارثین خواسته میشود تا به تاریخ و ساعت تعین شده دیگری آمده و حصر وراثت خویش را به دست بیاورند.

 بازدهی اسناد اصلی:

تمام اسناد اصلی که با درخواست وارث/وارثین به منظور راجستر حصر وراثت ارایه گردیده است بعد از طی مراحل به وارث/وارثین باز داده خواهد شد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn