دخولی:

افغان های که در افغانستان تولد گردیده اند و پاسپورت غیر افغانی در دست دارند نیاز به درخواست به ویزه ندارند (در صورتی که تولد شان بنابر پاسپورت شان در افغانستان است)، تنها با سند دخولی میتوانند به افغانستان سفر کنند.

برای به دست آوردن سند دخولی به اسناد ذیل نیاز است:

  • فورمه سند دخولی
  • کاپی صفحه نخست پاسپورت (محل تولد باید افغانستان باشد)
  • سند اصلی تولد شخص
  • کاپی پاسپورت والدین (تنها برای اشخاص نابالغ که بیرون از افغانستان متولد گردیده اند).
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn