سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو - سفارت افغانستان در دهلی نو
نشست سفیر افغانستان در دهلی نو با سران و بزرگان اهل هنود و سیک افغان
مهمانی افطاری سفیر افغانستان در دهلی نو
سخنرانی سفیر افغانستان در مورد حملات اخیر بر ژورنالستان در افغانستان
تجلیل نوروز از سوی سفارت افغانستان به همکاری آی سی سی آر و پوهنتون جواهرلال نهرو
ملاقات سفیر افغانستان با وزیر اعلی هیماچل پردیش
افتتاح نمایشگاه هنری زنان هند-افغانستان در آی‌سی‌‌سی‌آر از سوی سفیر افغانستان
Ambassador Shaida Mohammad Abdali
شیدامحمد ابدالی
سفیرکبیر افغانستان در هندوستان

ارتباط با ما

سفارت افغانستان
دهلی نو

دهلی نو، چاناکیاپوری
سرک شانتی پت، شماره 5/50F
کود پستی ۱۱۰۰۲۱
تلیفون:۰۰۹۱۱۱۲۴۱۰۰۴۱۲
فکس: ۹۱۱۱۲۶۸۷۵۴۳۹+
 NewDelhimfa.af

جنرال قونسلگری افغانستان
بمبئی

115, Walkeshwar Rd, Walkeshwar,
Malabar Hill, Mumbai,
Maharashtra 400006
تلیفون: +91-22-2363 3777
قکس: +91-22 2363 5437

عضویت در خبرنامه ماهوار