سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو - سفارت افغانستان در دهلی نو
دیدار سفیر افغانستان از کالج دفاعی ملی هند در دهلی نو
سفیر افغانستان با معاون حزب کانگرس هند ملاقات نمود
سفیر افغانستان از اکادمی نظامی هند دیدار نمود
معاون سفارت افغانستان در هند در مراسم 25 سالگی پوهنتون گاردن سیتی اشتراک کرد
The IAF Board of Directors Holds its 10th Meeting in New Delhi
Chief Executive Officer of Afghan Cricket Board Meets with Afghan Ambassador
Ambassador Shaida Mohammad Abdali
شیدامحمد ابدالی
سفیرکبیر افغانستان در هندوستان
Your investment destination at the Heart of Asia
Your investment destination at the Heart of Asia

ارتباط با ما

سفارت افغانستان
دهلی نو

دهلی نو، چاناکیاپوری
خیابان شانتی پت، شماره 5/50F
کود پستی ۱۱۰۰۲۱
تلیفون:۰۰۹۱۱۱۲۴۱۰۰۴۱۲
فکس: +۹۱۱۱۲۶۸۷۵۴۳۹
 NewDelhimfa.af

جنرال قونسلگری افغانستان
بمبئی

115, Walkeshwar Rd, Walkeshwar,
Malabar Hill, Mumbai,
Maharashtra 400006
تلیفون: +91-22-2363 3777
قکس: +91-22 2363 5437

عضویت در خبرنامه ماهوار